مبل ال سنگیمبل ال سنگی


9,700,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 14 آبان, 1399

تمامی اجناس به کار گرفته شده در این مبل کیفیت نسبتا مطلوبی دارند. بنا به میزان و نحوه استفاده از مبل احتمال جا انداختن روی نشیمن بعد از حدود 6ماه تا سه سال وجود دارد.