تابلوی آرتمیس


1,000,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 21 آذر, 1399

رنگ های مکمل رنگ هایی هستند که در چرخه ی رنگ درست مقابل یکدیگر قرار دارند.ترکیب رنگ های مکمل همیشه چشمگیر است .

این ترکیب به خوبی در تابلوی آرتمیس انجام شده است .